Algemeen
Knetterlekkerinjevel verleent je hierbij toegang tot https://www.knetterlekkerinjevel.nl/. Wij bieden door middel van deze site informatie aan over onze producten en diensten. Knetterlekkerinjevel behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen of te wijzigen zonder daarover aan de bezoeker mededeling te hoeven doen. Wij doen er alles aan onze informatie op deze site zo actueel mogelijk te houden. Desondanks kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze site. De informatie op https://www.knetterlekkerinjevel.nl/ is bedoeld als vrijblijvend en informatief.

Beperkte aansprakelijkheid
De op https://www.knetterlekkerinjevel.nl/ aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De aangeboden informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Knetterlekkerinjevel. Het bezoek aan de website is voor eigen rekening en risico. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit. Alle prijzen op https://www.knetterlekkerinjevel.nl/ zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten 
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de informatie op deze site liggen bij Knetterlekkerinjevel. Dit geldt tevens voor het logo, teksten, modellen en handelsnamen.

Links
Deze website bevat links naar sites van derden. Dit wordt aangeboden als service aan bezoekers en gebruikers van deze site. Deze sites van derden hebben hun eigen inhoud, voorwaarden en handelswijzen. Knetterlekkerinjevel aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud of handelswijze van deze sites. Het gebruik van de links en de informatie die erachter zit is geheel voor eigen risico.

Privacy 
Knetterlekkerinjevel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen voor diensten waar je om gevraagd hebt. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. Wij voldoen aan de AVG zie hiervoor ook onze Privacyverklaring.